Maleficium [GLEIC]

 

Maleficium (łac.), złe uczynki, przypisywane zwłaszcza czarownicom, np. sprowadzanie choroby, szkodzenie bydłu i t. p.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic