Maja [GLEIC]

 

Maja (sans.), złuda, iluzja; siła kosmiczna, umożliwiająca nam posiada­nie świadomości o istnieniu świata. W filozofji hinduskiej tylko to jest rzeczywistością, nie Mają, co jest wieczne i nie podlega prze­mianom.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic