Mahajana [GLEIC]

 

Mahajana (sans.), szkoła buddyjskiej filozofji; dosł. znaczy „wielki wóz”. System mistyczny, utworzony przez Pagardżunę w II wieku po Chr.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic