Magnetyczny sen [GLEIC]

 

Magnetyczny sen, sprowadzany przy pomocy magnetycznych głasków (passów). Uśpiony słyszy tylko magnetyzera, jemu tylko ulega i mo­że być zbudzonym tylko przez niego. Stosowany w lecznictwie, przyczem leczenie nie polega na samem usypianiu, lecz na działaniu ręką, t. zn. głaskami rąk w powietrzu lub przykładaniem rąk na miejsca chore.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic