Maciej z Miechowa [GLEIC]

 

Maciej z Miechowa (Miechowita), ur. 1456, um. 1523, nadworny lekarz Zygmunta I, historyk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, otaczał opieką astrologów i łożył na odpowiednie uposażenie katedry astrologji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic