Łańcuch magiczny [GLEIC]

 

Łańcuch magiczny, kolisko przyciągania fluidycznego, które winno obej­mować w sobie świat widzialny i niewidzialny. Połączenie ludzi, związanych jedną ideą i kierowanych wolą jednego człowieka.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic