Logos [GLEIC]

 

Logos (gr.), „słowo”, bóstwo objawione u poszczególnych narodów, zewnętrzny objaw lub skutek pozostającej zawsze w ukryciu przy­czyny. W sensie metafizycznym można logos zastąpić przez „Słowo”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic