Lindhout Henryk von [GLEIC]

 

Lindhout Henryk von, słynny lekarz i astrolog, żyjący pod koniec XVI wieku w Hamburgu. Napisał dzieło p. t. „Speculum astrologiae, in quo vera astrologiae fundamenta et genethliacae Arabum vanitates demonstrantur” oraz „Introductio in physicam judicariam”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic