Libra Aq. C. [GLEIC]

 

Libra Aq. C., współczesny astrolog holenderski, napisał niezwykle oryglnalnie ujęte dzieła: „Astrologja, jej technika i etyka”, „Kosmos i mikrokosmos, rozważania astrologiczno-teozoficzne”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 49–50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic