Lemurja [GLEIC]

 

Lemurja, nazwa kontynentu, rozciągającego się na południowej półkuli, który wyłonił się z morza przypuszczalnie w okresie permskim (era poleozoiczna), a pogrążył się znowu w morzu w okresie eocenu (era mezozoiczna).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 48–49.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic