Latos Jan [GLEIC]

 

Latos Jan, medyk i astronom, w r. 1565 dziekan wydziału medycznego akademji krakowskiej. Znany ze swych prognostyków astrologicz­nych. Napisał: „Przestroga przyszłego znacznego na świecie zaćmie­nia” (1595), „Kometa z podziwianiem” (1595), „Srogiego a straszli­wego zaćmienia na r. 1589 krótkie opisanie”, „Przestroga rozmaitych przypadków z nauki gwiazd i obrotów niebieskich na rok 1602”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic