Lascaris [GLEIC]

 

Lascaris, grecki archimandryta i adept alchemji, żyjący na początku XVII wieku. Przeprowadzał w 1701 roku udatne przemiany metali nieszlachetnych w złoto.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic