Kulminacja [GLEIC]

 

Kulminacja (łac.), przejście z gwiazdy przez południk niebieski. Rozróż­niamy kulminacje północną i południową, zależnie od odległości od równika niebieskiego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic