Kryptomnezja [GLEIC]

 

Kryptomnezja (gr.), pamięć utajona w podświadomości, której w czasie transu można przypomnieć sobie rzeczy dawno słyszane, czytane lub widziane.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic