Kryptestezja [GLEIC]

 

Kryptestezja (gr.), utajona zdolność wyczuwania, duchowa zdolność odbierania znaków, jakich nie mogą odbierać nasze normalne zmysły (Richet tą nazwą określa zdolność jasnowidzenia).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic