Juga [GLEIC]

 

Juga (sans.), jeden z okresów świata, następujących po sobie, mianowi­cie: Krita (lub satwa) juga – wiek złoty; Treta-juga, Dwapara-juga i Kali-juga, wiek czarny, w którym żyjemy obecnie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 41.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic