Juda Ben Joseph [GLEIC]

 

Juda Ben Joseph, żydowski astronom i astrolog, ur. w Toledo około połowy XIII wieku. Z polecenia Alfonsa X przełożył z arabskiego na język hiszpański dzieło astrologiczne Hali Ben Ragela i Awicenny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 41.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic