Józef Flawjusz [GLEIC]

 

Józef Flawjusz, dziejopis żydowski w I wieku po Chr., Żyd zhellenizowany, żył w Aleksandrji, zmarł w Rzymie. Ojciec Kościoła zachod­niego Euzebjusz twierdzi, że Józef Flawjusz wspomina w swoich pismach o Jezusie Chrystusie, którego uważał za prawdziwego Mesja­sza i Syna Bożego. Zdaniem różnych badaczy, chodzi tu przypu­szczacie o kiikunastowierszową interpolację, której autorem ma być sam Euzebjusz. Przez szereg wieków uważano ją za jeden z naj­oczywistszych dowodów istnienia Jezusa Chrystusa na ziemi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 41.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic