J. A. S. [GLEIC]

 

J. A. S., ezoteryk polski, który pod tymi inicjałami napisał książkę: „Dro­ga w światy nadzmysłowe, czyli Radża-joga nowoczesna” (w dwu wydaniach kolejnych). Dzieło to, jako podręcznik rozwoju ducha i zmysłów wyższych, nie ma sobie równego w literaturze światowej; tak jest proste a przytem pełne i harmonijne w ujęciu tej kwestji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic