Jatrochemja [GLEIC]

 

Jatrochemja (gr.), oddziaływanie na materję zapomocą sił duchowych własnych, cudzych lub fluidów astrologicznych (rozpowszechniona u Arabów, Izraelitów, którzy ją przejęli od Persów i Hindusów). U ludów rasy żółtej zwana laoizmem od mędrca chińskiego Lao-Tse.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic