Jan XXI [GLEIC]

 

Jan XXI (właściwie XX), Pietro Ispano z Lizbony, papież 1276–1277, był, podobnie jak jego poprzedni imiennik, gorliwym astrologiem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic