Izaak Israelita Rabbi [GLEIC]

 

Izaak Israelita Rabbi, żydowski astronom i astrolog na początku XIV w. w Hiszpanji. Napisał dzieło „Jesud gholam” (Zasada nieskończoności wszechświata).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic