Izaak Ben Sid (Hassan) Rabbi [GLEIC]

 

Izaak Ben Sid (Hassan) Rabbi, żydowski astronom i astrolog, żyjący w połowie XIII wieku. Z polecenia króla Alfonsa X współpracował nad ułożeniem tablic astronomicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic