Inkubizm [GLEIC]

 

Inkubizm (łac.),, stosunek płciowy kobiety ze stworzoną przez nią samą lub z obcą astralną larwą mężczyzny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic