Iluzja [GLEIC]

 

Iluzja (łac.), złudzenie, polegające na tem, że zmysły całkiem błędnie odbierają wrażenia. Okultyzm wschodni uważa cały wszechświat, dostępny badaniom naszych zmysłów, za iluzję czyli „Maję” (sanskr.).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic