Igneum trigonum [GLEIC]

 

Igneum trigonum (łac.), w astrologji trygon ognisty znaków zodjakalnych Barana, Lwa i Strzelca.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic