Idea [GLEIC]

 

Idea (gr.), myśl przewodnia, cel dążeń, istota rzeczy; u Platona pomysł boski według którego tworzy się wszystko, co istnieje.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic