Home Daniel Dunglas [GLEIC]

 

Home Daniel Dunglas (1833–1886), urodzony w Edynburgu, już w mło­dych latach okazywał zdolności jasnowidzenia, później wystąpiły u niego zjawiska medjumizmu fizykalnego. Był jednem z najsławniej­szych medjów świata. Życie swoje i zdolności medjalne opisał Home w dwóch książkach „Incidents in my life” i „Lights and shadows of spiritualism”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic