Hispaniensis Johannes [GLEIC]

 

Hispaniensis Johannes, przytaczany często astrolog i matematyk. Napi­sał około r. 1142 dziełko p. t. „Epitome totius Astrologiae”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic