Hierofant [GLEIC]

 

Hierofant (gr.), najwyższy kapłan w misterjach antycznych, inaczej zwany mistagogiem; nauczyciel i interpretator misterjów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 34.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic