Herschel Fryderyk Wilhelm [GLEIC]

 

Herschel Fryderyk Wilhelm, znakomity astronom, ur. 15 XI 1738 r. w Hannowerze, um. 25 VIII 1822 r. w Slogh koło Windsoru, był nau­czycielem muzyki i organistą w Halifaxie i w Bath, poświęcając wolne chwile studjom i badaniom astronomicznym. Zapomocą skonstruowa­nego przez siebie teleskopu obserwował pierścienie Saturna i księżyce Jowisza, wkońcu odkrył planetę Urana, którą nazwano później jego imieniem Herschel.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 34.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic