Hali Ben Ragel [GLEIC]

 

Hali Ben Ragel, astronom i astrolog arabski, żyjący w XIII wieku w Hiszpanji. Napisał m. i. siedem ksiąg w języku arabskim i tłuma­czenie horoskopów. Dzieło to przełożone zostało na język łaciński w roku 1571.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 32.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic