Hadley John [GLEIC]

 

Hadley John, wiceprezydent Królewskiego Towarzystwa w Londynie, wynalazł w r. 1731 sekstant zwierciadłowy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 32.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic