Gnomy [GLEIC]

 

Gnomy (gr.), duchy przyrody o ciałach eterycznych, mogących się zgęszczać także do stanu stałego; elementale ziemi, pracujące w materji o stałym stanie skupienia.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 30–31.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic