Głask magnetyczny [GLEIC]

 

Głask magnetyczny (pass), zabieg, stosowany przez mesmeryzerów (najczęściej w celach leczniczych), polega na powolnem posuwaniu rąk w powietrzu wzdłuż ciała chorego, jakgdyby ruchem głaszczą­cym, ale bez dotykania powierzchni skóry. Może być wykonywany także ponad przykryciem, pod którem leży chory. Głaski takie, wy­konywane nad szklanką wody, napawają ją magnetyzmem leczni­czym.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic