Giordano Bruno [GLEIC]

 

Giordano Bruno, ur. w 1548 r. w Noli, spalony jako kacerz w r. 1600 w Rzymie. Filozof i mistyk, dorównujący polotem poetyckim i zapa­łem religijnym Plotynowi. Najważniejsze jego pisma: Degli eroici furori, La cena delle ceneri, De umbris idearum, De causa principio et uno.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic