Genesis [GLEIC]

 

Genesis (gr.), pierwsza księga Mojżesza o stworzeniu świata i człowieka, „Księga Rodzaju”, obejmująca 50 rozdziałów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic