Frenologja [GLEIC]

 

Frenologja (gr.), nauka o budowie czaszki ludzkiej i wyciąganiu wnio­sków z kształtu czaszki o charakterze i uzdolnieniach danego osob­nika (zobacz: Gall).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic