Foxów rodzina [GLEIC]

 

Foxów rodzina w Hydesville, w której domu w grudniu 1847 r. i w mar­cu 1848 zaczęły się słynne pukania duchów. Dało to początek wła­ściwemu współczesnemu ruchowi spirytystycznemu. Patrz: Spiry­tyzm.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic