Fluidal [GLEIC]

 

Fluidal (łac ), używane we Francji określenie ciała niewidzialnego (sobo­wtóra) człowieka; pod tą nazwą mieszczą zarówno ciało astralne jak i ciało eteryczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic