Florkowa Marja [GLEIC]

 

Florkowa Marja (M. Prajerówna), ur. w 1892 r. w Wojakowej (woj. kra­kowskie), literatka i działaczka społeczna. Prace literackie od r. 1910 w czasopismach: „Rola”, Nowości Ilustrowane”, „Ojczyzna”, „Il. Kuryer Codzienny”, „Kłosy”, „Czasopismo Spółdz. Roln”. i i. – Od 1925 r. poświęca się wyłącznie studjom metapsychiki i okultyzmu, drukując swe prace z tych dziedzin na łamach „Wiedzy Duchowej” i „Lotosu”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic