"Genenezis z Ducha" *w budowie*

 

Genenezis z Ducha, pierwsze wydanie krytyczne (Juliusz Słowacki, Genenezis z Ducha, pierwsze wydanie krytyczne z przedmową wydawcy i opracowaniem Wincentego Lutosławskiego, Kraków 1903, nakł. Gebethnera i Wolfa, ss. XXII, ss. 41), adres Lutosławskiego: Universite Mickiewicz 3 pl. du Mane/ge, Morges, Suisse.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).