Firmicus Maternus ze Sycylji [GLEIC]

 

Firmicus Maternus ze Sycylji, wielkorządca Konstantyna Wielkiego, na­pisał około r. 336 zachowane do naszych czasów obszerne dzieło o astrologji p. t. „Matheseos libri VIII”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic