Fetysz [GLEIC]

 

Fetysz (portug. „czar”, z łac. facticius = zrobiony sztucznie), przedmiot pośredni między amuletem a bałwanem. Niektóre ludy pierwotne wierzą, że w takich przedmiotach żyją wcielone duchy, oddają zatem fetyszom cześć, posługując się nimi przy rozmaitych praktykach magicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic