Faust Jan dr. [GLEIC]

 

Faust Jan dr., jedna z najciekawszych postaci XVI wieku w Niemczech. Przypuszczalnie właściwe jego nazwisko brzmiało Georg Sabel lub Sabellicus. Obznajomiony z dawniejszą i nowszą literaturą magiczną, posiadał olbrzymią na ówczesne czasy wiedzę okultystyczną i przy­brał sobie przydomek Faustus lub Magus. Dzięki zdolnościom hipnotyzerskim i pokazom rozmaitych sztuczek, przeszedł do literatury jako jeden z najsławniejszych czarnoksiężników, któremu legenda przypisuje najróżnorodniejsze czarodziejstwa, wywoływane rzekomo przy pomocy djabła Mefistofelesa. Genjusz Goethego uwiecznił go w swojem arcydziele „Faust”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 25–26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic