Fakir [GLEIC]

 

Fakir (ar.), „ubogi”, właściwie oznacza ubogiego, żebrzącego mnicha mahometańskiego. Dalej służy na określenie niższego stopnia Jogi. Fakirzy hinduscy słyną ze swych sztuk magicznych, przeważnie pole­gających na suggestji, aczkolwiek można znaleźć wśród nich takich, którzy rzeczywiście znają tajemne siły przyrody.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 25.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic