Ewa C. (Carrière) [GLEIC]

 

Ewa C. (Carrière), pseudonim słynnego francuskiego medjum Marty Beraud. Ogłoszone swego czasu przez Ch. Richeta sprawozdanie z prze­prowadzonych z Ewą C. seansów w willi Carmen w Algierze, wy­wołały wielką burzę. Rozgłos swój po całym świecie zawdzięcza Ewa C. dziełom Julietty Bisson i dra A. von Schrenck-Notzinga, któ­rzy prowadzili z nią – oprócz Richeta i dra Geley – doświadczenia. Ewa C. zasłynęła głównie produkcją ektoplazmy, przybierającej często na seansach postacie zmaterjalizowanych zjaw.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 25.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic