Elipsa [GLEIC]

 

Elipsa (gr.), linja krzywa zamknięta, wynikająca z ukośnego przecięcia walca; droga, jaką w ciągu roku pozornie opisuje ciało niebieskie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic