Elementer [GLEIC]

 

Elementer (ang.), duch, dusza i ciało astralne zmarłego człowieka w cza­sie przebywania w świecie astralnym (określenie spirytystyczne).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic