Ekstaza [GLEIC]

 

Ekstaza (gr.), stan szczególny transu, występujący także często na ja­wie i prowadzący do jasnowidzenia. Człowiek, będący w ekstazie, czuje się niezmiernie szczęśliwym i zdolnym do uniesień, zachwytów, wszechwiedzy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic